Regulamin serwisu

Zasady ogólne.

 1. Właścicielem serwisu jest firma PolWork-Service Agencja Pośrednictwa Pracy Tomasz Dominik.
 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń na nim zamieszczanych, włączając w to reklamy firm.
 3. Oferty nie związane z oferowaniem pracy lub naruszujące regulamin będą usuwane przez moderatorów.
 4. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 5. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 6. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu.
 7. Aplikacje kandydatów są przesyłane przez nich bezpośrednio do pracodawców, Serwis nie pobiera danych osobowych od kandydatów, nie przetwarza ich cv i nie udostępnia.

Kandydaci/Osoby szukające pracy.

 1. Adres e-mail oraz imię użytkowników aplikujących na oferty pracy w portalu popracuj.eu może zostać zapisany w bazie w celu przesyłania powiadomień o nowych ofertach.
 2. Użytkownik może usunąć swój adres e-mail z bazy w każdej chwili po otrzymaniu powiadomienia.
 3. Oferty pracy publikowane na portalu eu  nie są w ofertami portali tylko użytkowników, którzy je dodają.
 4. W razie podejrzenia oszustwa, Użytkownik proszony jest o kontakt e-mailowy z portalem w celu usunięcia podejrzanych ofert pracy

Rejestracja/dodawanie ofert.

 1. Nazwą użytkownika jest login wybrany podczas procesu rejestracji lub adres e-mail podany podczas rejestracji.
 2. Każdy użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto.
 3. Użytkownik zgadza się na otrzymanie w mailu potwierdzającym informacji handlowych Właściciela serwisu, a także jego klientów.
 4. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie okresowych informacji handlowych Właściciela serwisu.
 5. Użytkownik przekazuje wszelkie prawa do publikacji treści ogłoszeń właścicielowi portalu popracuj.eu.
 6. Oferty mogą być publikowane na stronach partnerskich wyszukiwarek ofert pracy.
 7. Każda oferta musi być unikalna i musi dotyczyć konkretnej miejscowości oraz konkretnego stanowiska.
 8. Użytkownik może dodać tylko jedną ofertę na dane stanowisko w tej samej lokalizacji.
 9. Duplikaty ofert lub zbyt podobne pod względem treści oferty będą uznawane za szkodliwe dla serwisu popracuj.eu.
 10. Zabronione jest pobieranie opłat za zorganizowanie pracy.
 11. Zabronione jest pobieranie opłat za przejazd lub zakwaterowanie pobierane przed rozpoczęciem pracy.
 12. Agencja Zatrudnienia są zobowiązane do podawania swojego nr KRAZ w każdej publikowanej ofercie

Usunięcie ofert oraz zablokowanie użytkownika.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ofert użytkownika:
 2. który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu który reklamuje serwis konkurencyjny,
 3. którego działania zostaną uznane przez administrację serwisu popracuj.eu za szkodliwe dla serwisu,
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższej czynności.
 5. Konto użytkownika, który notorycznie działa na szkodę serwisu będzie blokowane, a wszystkie oferty usuwane.

Postanowienia końcowe.

 1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu należą do Właściciela serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług.
 3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników – aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu.
 5. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych serwisu.
 6. Prawo do publikacji ogłoszeń zawartych na stronie popracuj.eu mają tylko podmioty uprawnione.

Płatności (opcjonalne).

 1. Użytkownik ma prawo do wykupienia usług dodatkowych oraz reklamy i promocji poszczególnych ofert.
 2. Rozliczenia transakcji przelewem dokonywane są tradycyjnym przelewem bankowym
 3. Do każdej skutecznie przeprowadzonej transakcji będzie wystawiona faktura vat.
 4. Reklamacje będą uwzględniane w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości na adres popracujeu@gmail.com.
 5. Saldo nie może zostać przeniesione na innego użytkownika, a kwota poprawnie wykonanej transakcji nie podlega zwrotom.

Formy kontaktu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się:

Drogą mailową: na adres: popracujeu@gmail.com.

Translate / übersetzen »